متخصصین ICS-CERT چندین آسیب‌پذیری حیاتی در مودم‌های Telit Cinterion M2M کشف کردند که در میلیو‌ن‌ها دستگاه استفاده می‌شود. در ادامه با ما همراه شوید تا ضمن بررسی آسیب‌پذیری‌ها، راهکارهای امنیتی برای محافظت از خود در برابر آن‌ها را خدمتتان ارائه دهیم.