افراد ممکن است از پروفایل‌های رسانه‌ی اجتماعی‌تان برای ارزیابی –برای مثال- توانایی شما برای بازپرداخت وام بانکی استفاده کنند. یا برای تصمیم گرفتن بر سر اینکه آیا شما برای شغل خاصی مناسب هستید یا خیر. این سنجش پتانسیل شخص بر اساس آنچه در گذشته انجام داده است را «رتبه‌بندی اجتماعی» می‌خوانند. برای ارزیابی رفتارهای کاربری در خصوص رتبه‌بندی‌های اجتماعی ما بیش از 10 هزار نظرسنجی در سراسر جهان انجام دادیم که در ادامه یافته‌های خود را با شما در میان گذاشته‌ایم.