استفاده از وای فای عمومی و رایگان در مکان های مختلف ساده ترین راه است که اغلب کاربران انتخاب می کنند