در پس همه این تحولات، حالا فیلی رنگین و جذاب در اتاق است: ماستادون (محض اطلاع ماستادون فیلی است پشمی که مدت زیادی است نسل آن منقرض شده است). اما فکر نکنید این شبکه اجتماعی آمده مدتی بدرخشد و بعدش کمرنگ شود. ماستادون خیلی وقت است در میدان است و آمده تا بازی را عوض می‌کند. با ما همراه بمانید.