پیشتر در مورد خریدهای درون‌گیمیِ نوجوانان مطلبی منتشر کردیم اما حتی خردسالان هم می‌توانند به طور جدی‌ای سلامت مالی خانواده را به خطر بیاندازند. در ادامه با ما همراه باشید تا توضیح دهیم چطور می‌شود از کارت اعتباری خود در برابر خردسالان محافظت نمایید.