ما تقریباً در هر مطلب مرتبط با اندروید که انتشار می‌دهیم، توصیه می‌کنیم اپ‌ها را فقط از منابع رسمی نصب کنید و این توصیه تا مدت‌ها تغییر نخواهد کرد. می‌پرسید چرا؟: اسکمرها همیشه تروجان‌های بانکی خود را به عنوان مدیاپلیرهای محبوب، اپ‌های تناسب اندام، کتابخوان‌ها و غیره جا می‌زنند. یکی از جدیدترین مثال‌ها پوشش تروجان‌ها در قالب راهکار کسپرسکی اینترنت سکوریتی برای اندروید است. در ادامه با ما همراه شوید تا توضیح دهیم چرا نصب اپ‌ها از منابع جایگزین می‌تواند خطرناک باشد.