گرچه دوست داریم باور کنیم بعد از باج‌افزارِ Wannacry دیگر چشم و گوش همه باز شده است؛ اما هنوز هم در برخی کشورها شاهد تعدادی حملات باج‌افزار روی دستگاه‌ها و سرویس‌های خدمات درمانی هستیم. دو دلیل اصلی برای چنین حملات سایبری وجود دارد: عدم توجه کافی به خطرات دیجیتالیزه ‌شدن و نبودِ آگاهی نسبت به امنیت سایبری میان کارکنان یک بخش درمانی. در ادامه با همراه شوید تا پیش‌بینی‌های 2020 را در حوزه خدمات درمانی خدمتتان ارائه دهیم.