طرح شفافیت جهانی ما سال 2017 راه‌اندازی شد و به جرأت می‌توانیم بگوییم اولین شرکت فعال در حوزه امنیت سایبری بودیم که برای بازنگری خارجی، کد منبع خود را باز گذاشت. این طرح سعی دارد جامعه‌ی وسیع‌تری را در اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی محصولات، پروسه‌های داخلی و عملکردهای کسب و کارمان دخیل کند. در این مقاله شما را در جریان آپدیت این طرح قرار داده‌ایم.