ما با افزودن نرمال‌سازها و قوانین همبستگی جدید در حال گسترش قابلیت‌های سیستم SIEM تحلیل و نظارت یکپارچه‌ی کسپرسکی هستیم. در ادامه توضیح خواهیم داد چه چیزهایی به نسخه 3.0.3 اضافه شده است. با ما همراه باشید.