شاید به خاطر داشته باشید که وضعیت Galactic Empire از حیث امنیت سایبری بسیار بد بود. حال در این مطلب قصد داریم فصل دوم مجموعه تلویزیونی The Mandalorian را بررسی کنیم تا ببینیم آیا این امپراطوری از اشتباهات قبلی خود درس گرفته است یا خیر. با ما همراه باشید تا با کمک از ماف گیدون، ضدقهرمان اصلی قصه و افسر سابق دفتر امنیت شاهنشاهی (ISB) این مجموعه را از دریچه امنیت سایبری مورد بررسی قرار دهیم.