صنعت بهداشت آمریکا برای هکرهای صنعتی حکم معدن طلا را دارد.