همه‌ی ما هر کاری می‌کنیم خانه‌مان تا جایی که امکان دارد ایمن و راحت باشد.