تقلب در ورزش‌های الکترونیکیِ حرفه‌ای اساساً نوع دیگریست از یک تهدید سایبری. تقلب‌های نرم‌افزاری چندان هم توفیری با بدافزارها نمی‌کنند. علاوه بر اینها، بسیاری از کارمندان کسپرسکی، خود طرفداران پر و پا قرص گیمینگ حرفه‌ای‌ هستند. آن‌ها زود متوجه شدند که فناوری‌های شناسایی حملات سایبریِ ما می‌تواند طوری تغییر داده شوند تا بشود از طریقشان به گندکاری‌هایی که در رویدادهای ورزش‌های الکترونیکیِ حرفه‌ای رخ می‌دهد پی برد. در ادامه با ما همراه باشید تا از عملکرد راه‌حل جدید ضد تقلب کسپرسکی برایتان بگوییم.